LARONI er et konsulent/ingeniørfirma, der tilbyder konstruktion og udvikling af produkter til og for, primært maskinindustrien.

Målet er tilbyde virksomheder muligheden for at øge konkurrencedygtigheden, fra design til salg, med hjælp af bl.a. 3D CAD-værktøjer og programmérings interface til database, regneark og lignende ODBC understøttede applikationer.

LARONI kan endvidere hurtigt træde til som produktiv vikar i spidsbelastninger, grundet det mangeårige erfaringsgrundlag

LARONI har 20 års erfaring indenfor maskinindustrien og praktisk anvendelse af CAD programmerne AutoCAD, Mechanical Desktop, Autodesk Inventor samt visualiséringsprogrammet Autodesk VIZ.

Der tilbydes herudover arbejde i SolidWorks og ProEngineer efter nærmere aftale.

Bag LARONI:

LARONI indehaves af Lars Robert Nielsen, Uddannet maskiningeniør i 1987 fra Aalborg Universitetscenter. Har været beskæftiget som sådan i lige så lang tid og har privat dyrket computerens muligheder i samme tidsrum. Har gennem årene fundet mulighed for at kombinére de 2 områder, således at der opnåes en dynamisk udviklings-, produktions- og salgssituation.

I dag er det ikke godt nok at stå med det perfekte produkt i hånden, det skal også sælges. Før i tiden måtte der bruges megen tid på tegninger og illustrationer, som efter bedste evne kunne beskrive et produkt over for kunderne.
Med anvendelse af 3D-CAD og de program- og programméringsmuligheder der stilles til rådighed idag, er skridtet fra idé til illustration blevet væsentligt reducéret og kunderne kan faktisk få mulighed for at beskrive deres egen variant af en standardløsning, og få den producéret, uden at det koster en formue i nyudvikling og udfærdigelse af ny dokumentation.

For at udnytte disse muligheder maksimalt, kræves et indblik i flere fagområder, nemlig maskinindustrien selv, CAD og EDB, og til syvende og sidst, en fornemmelse for ønskerne i den aktuelle målgruppe for en virksomheds produkt.

En konsekvens af computerteknologiens anvendelse er at standardprodukter, og varianter heraf, vil kunne fremstilles ud fra ét produkts beskrivelse ( konstruktion, beregning, tegning, salgsdokumentation osv. ).

Lars Nielsen